DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEVING EN BELEID

Als u van mening bent dat inhoud die op of via onze Website beschikbaar is, inbreuk maakt op een of meer van uw auteursrechten, gelieve dan onmiddellijk onze Copyright Agent per post of e-mail (“Kennisgeving”) op de hoogte te brengen en de hieronder beschreven informatie te verstrekken, welke Kennisgeving in overeenstemming is met DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3). Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u in een Kennisgeving een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Als u niet zeker weet of de inhoud op of via onze Website uw auteursrecht schendt, kunt u het beste eerst contact opnemen met een advocaat.

Alle Kennisgevingen moeten het volgende bevatten:

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gepleegd.

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online website onder een enkele melding vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die website, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.

Redelijkerwijs voldoende informatie om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.

Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.

Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Kennisgevingen moeten als volgt naar onze Copyright Agent worden gestuurd:

Copyright Agent
ViewerDigest.com
Adres: 467 W 159th St, Suite 2, New York, NY 10032
Verenigde Staten

E-mail: infoviewerdigest.com