ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΌΜΟ ΠΕΡΊ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΧΙΛΙΕΤΊΑΣ (DMCA)

Εάν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπό μας ή μέσω αυτού παραβιάζει ένα ή περισσότερα από τα πνευματικά σας δικαιώματα, παρακαλούμε να ενημερώσετε αμέσως τον Αντιπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων μας ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“Κοινοποίηση”) παρέχοντας τις πληροφορίες που περιγράφονται παρακάτω, η οποία Κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με την DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3). Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για αποζημίωση εάν κάνετε ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις σε μια Ειδοποίηση. Έτσι, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπό μας ή συνδέεται με αυτόν παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να απευθυνθείτε πρώτα σε δικηγόρο.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.

Αναγνώριση του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ισχυρίζεται ότι έχει παραβιαστεί, ή, εάν πολλαπλά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε έναν και μόνο διαδικτυακό ιστότοπο καλύπτονται από μία και μόνο κοινοποίηση, αντιπροσωπευτικό κατάλογο των έργων αυτών στον εν λόγω ιστότοπο, καθώς και πληροφορίες που είναι εύλογα επαρκείς για να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό.

Πληροφορίες που είναι επαρκείς για να μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε με τον καταγγέλλοντα, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με τον καταγγέλλοντα.

Δήλωση ότι ο καταγγέλλων πιστεύει καλόπιστα ότι η χρήση του υλικού με τον καταγγελλόμενο τρόπο δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο.

Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην κοινοποίηση είναι ακριβείς και ότι, επί ποινή ψευδορκίας, το καταγγέλλον μέρος είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου του αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται να παραβιάζεται.

Οι κοινοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται στον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων ως εξής:

Αντιπρόσωπος πνευματικών δικαιωμάτων
ViewerDigest.com
Δ/νση: 467 W 159th St, Suite 2, New York, NY 10032
Ηνωμένες Πολιτείες

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: infoviewerdigest.com