Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αποκαλύπτει τις πρακτικές απορρήτου για την Ιστοσελίδα ViewerDigest.com και τις διάφορες σχετικές υπηρεσίες (που από κοινού αναφέρονται ως η “Ιστοσελίδα”). Η ViewerDigest.com (“ViewerDigest.com”, “Εμείς”, “Το δικό μας” ή “Εμείς”) δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο στο διαδίκτυο. Όλοι οι επισκέπτες ή οι χρήστες της ViewerDigest.com αναφέρονται, ατομικά, ως “Εσείς” ή “Σας”. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να μάθετε τα ακόλουθα σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου από εσάς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Θα δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα και, εάν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα παρέχουμε μια πιο εμφανή ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης, για ορισμένες υπηρεσίες, της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, εάν μας έχετε δώσει το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο). Εάν οι Υπηρεσίες σας επιτρέπουν να είστε εγγεγραμμένος χρήστης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εγγεγραμμένος χρήστης, να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα Ιστοσελίδα και την παρούσα Πολιτική απορρήτου και να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου μετά από τέτοιες τροποποιήσεις θα αποτελεί: (α) την αναγνώριση της τροποποιημένης Πολιτικής Απορρήτου και (β) τη συμφωνία σας να τηρείτε και να δεσμεύεστε από την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου.

Τύποι πληροφοριών που συλλέγονται

Προκειμένου να σας παρέχουμε καλύτερα τις Υπηρεσίες μας, συλλέγουμε δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες μας: Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες και μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Ο πρωταρχικός μας στόχος για τη συλλογή πληροφοριών από εσάς είναι να σας παρέχουμε μια ομαλή, αποτελεσματική και προσαρμοσμένη εμπειρία κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Πληροφορίες που μπορούν να αναγνωριστούν προσωπικά

Πρόκειται για πληροφορίες που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες του ποιος είστε. Όταν συμμετέχετε σε ορισμένες δραστηριότητες σε αυτόν τον Ιστότοπο, όπως η εγγραφή για λογαριασμό, η παραγγελία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, η υποβολή περιεχομένου ή/και η δημοσίευση περιεχομένου σε φόρουμ συζητήσεων ή άλλες δημόσιες περιοχές ή η αποστολή ανατροφοδότησης σε εμάς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας μια ηλεκτρονική φόρμα. Η συμμετοχή σας σε αυτές τις δραστηριότητες είναι απολύτως προαιρετική. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις δραστηριότητες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, την ταχυδρομική διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον εργοδότη, τον τίτλο εργασίας και το τμήμα, την ημερομηνία γέννησης, την ηλικία, το φύλο, τους αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, τη διεύθυνση υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS) ή τη διεύθυνση μηνυμάτων κειμένου ή άλλη διεύθυνση ασύρματης συσκευής και άλλες προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης. Ανάλογα με τη δραστηριότητα, ορισμένες από τις πληροφορίες που σας ζητάμε να παρέχετε χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικές και ορισμένες ως προαιρετικές. Εάν δεν παρέχετε τα υποχρεωτικά δεδομένα σε σχέση με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν από μόνες τους ένα συγκεκριμένο άτομο. Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς με βάση το σημείο που επισκέπτεστε στην Ιστοσελίδα μας με διάφορους τρόπους. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται και αναλύονται τόσο σε προσωπική όσο και σε συγκεντρωτική βάση. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τον Εντοπιστή Ομοιόμορφου Πόρου (“URL”) του ιστότοπου από τον οποίο μόλις ήρθατε, σε ποια URL θα μεταβείτε στη συνέχεια, ποιο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείτε, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος που διαθέτετε, το όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (“IP”). Μια διεύθυνση URL είναι η παγκόσμια διεύθυνση εγγράφων και άλλων πόρων στον Παγκόσμιο Ιστό. Η διεύθυνση IP είναι το αναγνωριστικό ενός υπολογιστή ή μιας συσκευής σε ένα δίκτυο Transmission Control Protocol/Internet Protocol (“TCP/IP”), όπως ο Παγκόσμιος Ιστός. Δίκτυα όπως ο Παγκόσμιος Ιστός χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP/IP για τη δρομολόγηση πληροφοριών με βάση τη διεύθυνση IP του προορισμού. Με άλλα λόγια, η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που εκχωρείται αυτόματα στον υπολογιστή σας κάθε φορά που σερφάρετε στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στους διακομιστές ιστού να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή σας. Οι υπολογιστές χρειάζονται διευθύνσεις IP για να μπορούν οι χρήστες να επικοινωνούν στο Διαδίκτυο.

Μέθοδοι συλλογής και χρήση των πληροφοριών

Δεν συλλέγουμε Προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν, εκτός εάν μας τις παρέχετε οικειοθελώς. Μας παρέχετε ορισμένες Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες όταν: (α) εγγράφεστε για τις Υπηρεσίες μας και καταχωρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε εμάς ή (β) στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβάλλετε φόρμες, υποβάλλετε σχόλια ή βαθμολογίες ή διαβιβάζετε άλλες πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή επιστολής. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες από Εσάς σε άλλα σημεία της Ιστοσελίδας μας που αναφέρουν ότι συλλέγονται τέτοιες πληροφορίες.

Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε, ή ο διακομιστής διαφημίσεων τρίτου μέρους, οι τρίτοι προμηθευτές διαφημίσεων ή/και ο διακομιστής περιεχομένου ενδέχεται να συλλέγουν ορισμένες μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται τελικά με τη μορφή κατηγοριών καταστημάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένων διευθύνσεων URL. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας για να διαγνώσουμε προβλήματα με τους διακομιστές μας, το λογισμικό, να διαχειριστούμε την Ιστοσελίδα μας και να συλλέξουμε δημογραφικές πληροφορίες. Οι τρίτοι διακομιστές διαφημίσεων θα Μας παρέχουν επίσης συνοπτικές, αλλά όχι ατομικές, αναφορές που θα Μας λένε πόσες διαφημίσεις παρουσιάστηκαν και επιλέχθηκαν στην Ιστοσελίδα μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες συγκεντρωτικά για να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών, των προωθητικών ενεργειών και των διαδικτυακών μέσων, καθώς και για να σας προσφέρουμε στοχευμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικά ή ομαδικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες μας για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό. Τα συγκεντρωτικά ή ομαδικά δεδομένα είναι δεδομένα που περιγράφουν τα δημογραφικά στοιχεία, τη χρήση ή/και τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών μας ως ομάδα. Με την επίσκεψή σας ή/και την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων μέσω της Ιστοσελίδας και άλλων ηλεκτρονικών μέσων, συμφωνείτε να μας επιτρέψετε να παρέχουμε τέτοια συγκεντρωτικά δεδομένα σε τρίτους κατά την κρίση μας, όπως επιτρέπεται νομίμως.

Θα χρησιμοποιήσουμε πρωτίστως τις προσωπικές σας πληροφορίες για την παροχή των Υπηρεσιών μας σε εσάς, όπως απαιτείται από τις συμφωνίες μας μαζί σας. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, να εκτελέσουμε παραγγελίες, να βελτιώσουμε τις προσπάθειες μάρκετινγκ και προώθησης, να αναλύσουμε στατιστικά τη χρήση της Ιστοσελίδας, να βελτιώσουμε τις προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο, τη διάταξη και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με διοικητικές ειδοποιήσεις. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες για την επίλυση διαφορών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επιβολή των συμφωνιών μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Αποδέσμευση πληροφοριών και άρση δικαιώματος εξαίρεσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών. Για να μας αποτρέψετε από το να μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες στο μέλλον, στείλτε μας email στο: infoViewerDigest.com. Δεν θα κοινοποιήσουμε τους αριθμούς πιστωτικών καρτών των χρηστών. Περιστασιακά, στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες για να τους ενημερώσουμε για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις Ιστοσελίδες μας.

NAI Opt Out:
http://optout.networkadvertising.org/#!/

DAA Opt Out:
http://optout.aboutads.info/#!/

Περιστασιακά μπορεί να μας ζητηθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις δικαστικές αρχές να παρέχουμε Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες στις κατάλληλες κυβερνητικές αρχές. Θα αποκαλύψουμε Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες μετά από λήψη δικαστικής εντολής, κλήσης ή για να συνεργαστούμε με έρευνα των αρχών επιβολής του νόμου. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό όσων χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας για παράνομες δραστηριότητες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναφέρουμε στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου οποιεσδήποτε δραστηριότητες που καλόπιστα πιστεύουμε ότι είναι παράνομες.

Ενδέχεται επίσης να παρέχουμε μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις των πελατών Μας, τα πρότυπα επισκεψιμότητας και τις σχετικές πληροφορίες της Ιστοσελίδας σε τρίτους διαφημιστές, αλλά αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Επικαιροποίηση και διόρθωση πληροφοριών

Σε περίπτωση που Μας παρέχετε Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας τους. Εάν Μας παρέχετε Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση και να διορθώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τις προτιμήσεις απορρήτου σας στέλνοντάς μας email στο infoViewerDigest.com. Παρακαλούμε να αναφέρετε το όνομά σας ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Σας ενθαρρύνουμε να ενημερώνετε αμέσως τις Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες σας εάν αλλάξουν. Εάν μας παρέχετε Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των πληροφοριών αυτών, ωστόσο, επειδή παρακολουθούμε τις προηγούμενες συναλλαγές, δεν μπορείτε να διαγράψετε πληροφορίες που σχετίζονται με προηγούμενες συναλλαγές σε αυτόν τον Ιστότοπο. Επιπλέον, ενδέχεται να είναι αδύνατο να διαγραφούν πλήρως οι πληροφορίες σας χωρίς να παραμείνουν κάποιες πληροφορίες λόγω των αντιγράφων ασφαλείας.

Επιλογές χρηστών σχετικά με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών

Έχετε επίσης επιλογές σε σχέση με τα cookies, όπως περιγράφεται παρακάτω. Τροποποιώντας τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησής σας, έχετε την επιλογή να αποδέχεστε όλα τα cookies, να ενημερώνεστε όταν τίθεται ένα cookie ή να απορρίπτετε όλα τα cookies. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε όλα τα cookies, ορισμένα τμήματα του Ιστοτόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά στην περίπτωσή σας.

Ασφάλεια πληροφοριών

Στον Ιστότοπό μας μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες σας είναι ασφαλείς, σύμφωνα με τα τρέχοντα βιομηχανικά πρότυπα. Η σημασία της ασφάλειας όλων των Προσωπικά Αναγνωρίσιμων Πληροφοριών που σχετίζονται με τον χρήστη μας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Οι Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες σας προστατεύονται με διάφορους τρόπους. Οι Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες σας βρίσκονται σε έναν ασφαλή διακομιστή στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο επιλεγμένο προσωπικό και εργολάβοι της ViewerDigest.com μέσω κωδικού πρόσβασης. Κρυπτογραφούμε τις Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες σας και έτσι εμποδίζουμε μη εξουσιοδοτημένα μέρη να βλέπουν τις πληροφορίες αυτές όταν διαβιβάζονται σε εμάς. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε και οι οποίες δεν είναι Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες βρίσκονται επίσης σε ασφαλή διακομιστή και είναι προσβάσιμες μόνο μέσω κωδικού πρόσβασης.

Δυστυχώς, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε ασύρματου δικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Κατά συνέπεια, ενώ προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες σας, αναγνωρίζετε ότι: (α) υπάρχουν περιορισμοί ασφάλειας και απορρήτου του Διαδικτύου οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό μας, (β) η ασφάλεια, η ακεραιότητα και το απόρρητο όλων των πληροφοριών και των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ Εσάς και Εμάς μέσω αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να διασφαλιστεί και (γ) οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και δεδομένα μπορεί να προβληθούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά από τρίτους.

Cookies

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, θα αποθηκεύσουμε cookies στον υπολογιστή σας προκειμένου να διευκολύνουμε και να προσαρμόσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας μας από εσάς. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου δεδομένων, το οποίο ένας Ιστότοπος αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας (εάν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας το επιτρέπει) και το οποίο μπορεί αργότερα να ανακτηθεί για να σας αναγνωρίσει σε εμάς. Τα cookies μας αποθηκεύουν μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Τα cookies διευκολύνουν τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, κάνουν τον Ιστότοπο να λειτουργεί πιο ομαλά και μας βοηθούν να διατηρήσουμε έναν ασφαλή Ιστότοπο. Είστε πάντα ελεύθεροι να απορρίψετε τα cookies μας, εάν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά ορισμένα τμήματα του Ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά σε αυτή την περίπτωση.

Τα cookies δεν έχουν σχεδιαστεί για να λαμβάνουν δεδομένα από τον σκληρό σας δίσκο, τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν τοποθετούνται προσωπικές πληροφορίες σε αυτά τα Cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις και το ιστορικό ενός επισκέπτη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο επισκέπτης ή/και να του παρουσιαστούν προσαρμοσμένες διαφημίσεις, περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μια εξωτερική εταιρεία που εξυπηρετεί διαφημίσεις για την προβολή διαφημιστικών banners στον Ιστότοπό μας. Ως μέρος της υπηρεσίας τους, θα τοποθετήσουν ένα ξεχωριστό cookie στον υπολογιστή σας. Δεν θα παρέχουμε σε κανέναν τρίτο διακομιστή διαφημίσεων καμία από τις προσωπικές σας πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας. Εμείς και ο διακομιστής διαφημίσεων τρίτου μέρους θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για εσάς, όπως η διεύθυνση IP σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο διακομιστής στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής σας, ο κωδικός περιοχής και ο ταχυδρομικός κώδικας που σχετίζονται με τον διακομιστή σας και το αν ανταποκριθήκατε σε μια συγκεκριμένη διαφήμιση. Άλλοι διαφημιστές μπορούν επίσης να τοποθετήσουν διαφημιστικά banner στην Ιστοσελίδα μας με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αλλά δεν θα τους αποκαλύψουμε καμία πληροφορία που να μπορεί να ταυτοποιηθεί προσωπικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/cookies/.

Πολιτικές απορρήτου σε ιστότοπους τρίτων

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, το παρόν έγγραφο αφορά μόνο τη χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς. Άλλες τοποθεσίες προσβάσιμες μέσω της τοποθεσίας μας έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πρακτικές συλλογής, χρήσης και αποκάλυψης δεδομένων. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου του κάθε Ιστότοπου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές ή τις πρακτικές τρίτων μερών. Επιπλέον, άλλες εταιρείες που τοποθετούν διαφημίσεις στον Ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν βλέπετε ή κάνετε κλικ στη διαφήμισή τους μέσω της χρήσης cookies. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτή τη συλλογή πληροφοριών. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτούς τους διαφημιστές εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουν.

Διάφορα θέματα απορρήτου

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να έχετε την άδειά μας να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο. Η πολιτική μας είναι ότι δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες για επισκέπτες που είναι κάτω των 13 ετών.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι όταν αποκαλύπτονται οικειοθελώς Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες (π.χ. το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.λπ.) στα φόρουμ συζητήσεων ή σε άλλες δημόσιες περιοχές αυτού του Ιστότοπου, οι πληροφορίες αυτές, μαζί με οποιεσδήποτε πληροφορίες που αποκαλύπτονται στην επικοινωνία σας, μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητα μηνύματα από τρίτους. Τέτοιες δραστηριότητες βρίσκονται εκτός του ελέγχου Μας και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις πληροφορίες αυτές. Τυχόν υποβολές σε δωμάτια συνομιλίας ή άλλες δημόσιες περιοχές σε αυτόν τον Ιστότοπο γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι είναι προσβάσιμες σε όλους τους τρίτους. Εάν δεν θέλετε να βλέπουν τα σχόλιά σας τρίτοι, σας συμβουλεύουμε να μην κάνετε καμία υποβολή. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι όποτε βρίσκεστε στο διαδίκτυο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τις πρακτικές αυτού του Ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας με αυτόν τον Ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας email στο infoViewerDigest.com.